Unia Europejska

Nazwa Projektu: „Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej.”

Beneficjent: Legimi Spółka Akcyjna

Wartość Projektu: 4.680.461,54 zł

Wartość dofinansowania: 3.698.564,35 zł

Okres realizacji: lata 2021-2023

Cel Projektu: Opracowanie autorskich rozwiązań – inteligentnego systemu analizy behawioralnej klienta wraz z szacowaniem ryzyka odejścia oraz systemu rekomendacji książek opartego na algorytmach sztucznej inteligencji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka.