Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0475/15-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Legimi poprzez wdrożenie nowej i udoskonalonej usługi cyfrowej”

Unia Europejska

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności firmy Legimi poprzez wprowadzenie na rynek 2 usług:

  • ekosystemu czasowego dostępu do ebooków na e-czytniki Kindle i e-czytniki działającego na energooszczędnej implementacji systemu Linux,
  • wirtualnej wypożyczalni ebooków.

Realizacja niniejszego projektu umożliwi rozszerzenie asortymentu firmy i będzie skutkować zwiększeniem zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Wartość projektu: 2 680 170,00
Wkład Funduszy Europejskich: 980 550,00