Contact us

Headquarters

Legimi S.A. Obornicka 330 60-689 Poznań, Poland

Helpline +48 22 307 65 40

Active on weekdays from 10 AM to 4 PM.

Mailing address

ul. Roosevelta 22 (Bałtyk building, 6th floor) 60-829 Poznań, Poland

tel.: +48 22 307 65 40 fax: +48 22 250 11 90

VAT number PL7781460897 REGON 301031192

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000707323. Share capital: 141.599,60 PLN, fully paid-up.

Business contact form