DOTACJE NA INNOWACJE


Innowacyjna Gospodarka Unia Europejska
Legimi sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w przedsiębiorstwie Legimi”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (numer projektu WND-POIG.08.02.00-30-008/13).

Głównym celem projektu jest wdrożenie Innowacyjnego systemu B2B, powodującego automatyzację wymiany informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami dotychczas współpracującymi (kontrahentami), jak i nowymi partnerami.


Innowacyjna Gospodarka Unia Europejska
Legimi sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Legimi – nowa platforma udostępniania treści cyfrowych na czytniki elektronicznego papieru”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Głównym celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i zaoferowanie na rynku nowej e-usługi polegającej na utworzeniu internetowej platformy do udostępniania szerokiego katalogu treści cyfrowych na e-czytniki (urządzenia zwane elektroniczny papier - służące do wyświetlania wszelkiego rodzajów tekstów). Okres realizacji projektu: 01.10.2009 – 31.03.2011.

Więcej informacji na temat realizowanych projektów można uzyskać od Pana Mikołaja Małaczyńskiego.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na stronach: