Zarząd Legimi S.A. podaje do wiadomości teksty uchwał oraz projekt pełnomocnictwa zgodnie z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, planowanego na 20.06.2018.