Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru wykonawcy usług programistycznych polegających na dostarczeniu/wytworzeniu określonych wartości (Modułów i Aplikacji) w  związku z planowaną realizacją projektu Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Legimi poprzez wdrożenie nowej i udoskonalonej usługi cyfrowej.

Kompletne oferty należy złożyć osobiście w biurze Zamawiającego albo wysłać na adres Zamawiającego lub na adres mailowy mateusz . frukacz [małpa] legimi.com (w formie skanu podpisanych dokumentów) w terminie do 04.08.2016 r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja do zapytania ofertowego