Wyniki konkursu ofert na wykonanie usług programistycznych polegających na dostarczeniu/wytworzeniu określonych wartości (Modułów i Aplikacji) w związku z planowaną realizacją projektu Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Legimi poprzez wdrożenie nowej i udoskonalonej usługi cyfrowej.

Informujemy, że w wyniku analizy dostarczonych ofert najwyżej oceniono ofertę częściową/oferty:

  1. SMARTSOLUTION spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  2. oraz Safe Backup spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

Podmioty, które złożyły ofertę mogą złożyć wniosek o udostępnienie protokołu z wyboru wykonawcy. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wybranych Wykonawców do podpisania umowy.