W dniu 25 września 2017 r. zakończyliśmy z sukcesem publiczną ofertę obligacji serii J. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane dla inwestorów 3 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,00 mln zł. Łączna wartość zapisów złożonych inwestorów wyniosła 3,126 mln zł, co oznacza nadsubskypcję w wysokości 4,2%. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacje serii J zostały przyznane 161 inwestorom w dniu 25 września 2017 r. Oprocentowanie Obligacji serii J są obligacjami 24-miesięczymi, oprocentowanymi w skali roku na poziomie 9,0 %, kuponem płatnym kwartalnie, z terminem wykupu w dniu 25 września 2019 r. Obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst.Oferującym obligacje serii J w ofercie publicznej był Polski Dom Maklerski S.A.

25.09.2017 zgodnie z Warunkami Emisji Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale Obligacji a Obligatariusze powiadomieni zostali o tym fakcie przez Polski Dom Maklerski. W imieniu Spółki dziękujemy Inwestorom za okazane zaufanie i wsparcie planów rozwojowych.