Legimi S.A. w związku z rejestracją obligacji serii J w ASO Catalyst, otrzymało status Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Uchwała Zarządu KDPW w przedmiotowej sprawie znajduje się tutaj -> Link