Przedstawiamy Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Raport za rok 2018 - prezentacja

Sprawozdanie finasowe za rok obrotowy 2018

Sprawozdanie zarządu za rok 2018

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania