Informacja na temat wykupu przedterminowego Obligacji