Informacja w sprawie amortyzacji obligacji serii B i C