Wypowiedzenie umowy na prowadzenie ewidencji Obligacji Serii B i C