Szanowni Państwo, 13 listopada Legimi wprowadziło na rynek przełomową w skali międzynarodowej usługę „Czytaj bez limitu”. Reakcje czytelników na zaproponowany dostęp do tysięcy tytułów w ramach niskiego, miesięcznego abonamentu były niezwykle entuzjastyczne. W ciągu niespełna doby zarejestrowało się około 1000 osób, które zamówiły usługę, chociaż oferta kierowana była wyłącznie do użytkowników iPada.

Aplikacja trafiła na pierwsze miejsce w rankingu najchętniej pobieranych darmowych programów w polskim Apple AppStore. Obrót całej księgarni, przekazywany po potrąceniach rabatów wydawcom, w ciągu pierwszego dnia od startu wyniósł około 20 tys. zł – to wartość trudno osiągalna w standardowym modelu dla dotychczasowych liderów rynku. Oferta jest bezprecedensowa i na podstawie zaledwie jednego dnia od jej uruchomienia można ocenić, że potwierdziła pokładane w niej nadzieje jako alternatywie dla modelu popularyzacji e-książek w oparciu o „wyścig promocyjnych cen”. Nowa usługa Legimi została uruchomiona w porozumieniu z wszystkimi bezpośrednimi dostawcami treści do serwisu www.legimi.com. Każdy wydawca oraz dystrybutor, który posiada umowę o współpracy handlowej z Legimi otrzymał komplet materiałów na temat usługi (dostępny do wglądu pod adresem: http://bit.ly/SWsyoF) w tygodniu poprzedzającym planowany start. Do dnia uruchomienia serwisu nie otrzymaliśmy żadnych zastrzeżeń zarówno od dystrybutorów jak i wydawców. Wręcz przeciwnie, wielu wydawców bardzo pozytywnie wypowiadało się o naszej propozycji. Wprowadzając usługę mieliśmy na celu zdynamizowanie sprzedaży publikacji cyfrowych za pośrednictwem rodzimych platform i rozwiązań, wobec zagrożenia wkroczenia na polski rynek globalnych graczy, stosujących niesprzyjającą konkurencji ekonomię skali. Usługa „Czytaj bez limitu” po uzyskaniu rozgłosu medialnego wywołała jednak obiekcje ze strony części wydawnictw, wynikające z niezrozumienia modelu działania i rozliczeń. Legimi, przygotowując nową ofertę, dołożyło wszelkich starań, aby usługa była zgodna z obowiązującą na rynku infrastrukturą prawną, a rozliczenia czytelne i przede wszystkim korzystne dla wydawców. Ze względu na zgłaszane wątpliwości wydawców oraz w trosce o dobre relacje na tworzącym się dopiero rynku e-książki, postanowiliśmy wstrzymać usługę „Czytaj bez limitu” do czasu wyjaśnienia wszelkich obaw naszych partnerów wydawniczych. Wydawców, którzy nie otrzymali wystarczających informacji o naszych intencjach i poczuli się zaskoczeni tą nowatorską formułą, przepraszamy. Jesteśmy do dyspozycji w celu jak najszybszego wyjaśnienia obaw we współpracy z dystrybutorami. Przypomnijmy przewidzianą zasadę wynagradzania wydawcy z tytułu miesięcznych opłat pobieranych od użytkowników. Można ją streścić w trzech punktach: Za każdy tytuł przeczytany za pomocą aplikacji Legimi na iPadzie, wydawca otrzymuje (po potrąceniach rabatów) kwotę równą pełnej ustalonej przez siebie detalicznej cenie katalogowej. Wydawca nie otrzymuje wynagrodzenia jedynie podczas gdy użytkownik czyta darmowy fragment książki (standardowo udostępniany przez wydawców wraz płatną licencją na pełną wersję). Dany tytuł uznawany jest za "przeczytany" w chwili, gdy użytkownik przekroczy darmowy fragment ustalany przez wydawcę (uwzględnione zostały różne sposoby określania zakresu darmowego fragmentu). Transakcje raportowane są co minimum 30 dni, przy pierwszym połączeniu aplikacji Legimi na iPadzie z Internetem. Powyższe założenia potwierdzają, że Legimi bierze na siebie całe ryzyko rentowności przedsięwzięcia, odprowadzając wydawcom pełną kwotę sprzedaży tytułu po cenie katalogowej, tak jak podczas sprzedaży pojedynczych plików. Oferowany za darmo użytkownikom siedmiodniowy okres próbny również finansowany jest przez Legimi na takich samych zasadach, nie obciążając w żaden sposób wydawców. Opłacalność usługi została skalkulowana w oparciu o analizy zachowań kilku tysięcy czytelników w aplikacjach Legimi przez ponad rok. Raporty z tych badań były przez nas dwukrotnie publikowane w specjalistycznej prasie wydawniczej. Podsumowując, zaproponowany model jest dla wydawców opłacalny i nie przenosi na nich żadnego ryzyka finansowego. W związku z zaistniałą sytuacją: Jesteśmy gotowi do rozmów z każdym Wydawcą, który chciałby skonsultować założenia usługi, aby zarabiać w tym modelu na swoich tytułach. Deklarujemy pełną przejrzystość mechanizmu rozliczeń, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do uczciwości naszych działań. Jeszcze raz zaznaczamy, że rozliczamy się z wydawcami płacąc równowartość ceny katalogowej dystrybutorom za każdy przeczytany tytuł, nie przerzucając ryzyka modelu biznesowego na wydawców Prosimy o ponowne zweryfikowanie rozesłanych przez nas materiałów, aby w miarę możliwości sprawnie przywrócić działanie usługi „Czytaj bez limitu” oraz kontakt z Legimi lub z dystrybutorem, za pośrednictwem którego książki trafiają do serwisu Powyższe informacje zostaną również zaprezentowane dziś podczas zebrania Sekcji Wydawców Beletrystycznych PIK. Prosimy Państwa o ponowne przyjrzenie się założeniom nowej usługi, która w ciągu jednego dnia funkcjonowania potwierdziła, że sprzyja rozwojowi i wzrostowi zysków wydawców e-książek. Wierzymy, że dodatkowe wyjaśnienia pozwolą nam wspólnie w krótkim czasie znaleźć pozytywne rozwiązanie problemu i przywrócić ofertę, na którą czekają tysiące czytelników. Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu Mateusz Frukacz Członek Zarządu