Małaczyński, 2020-09-17

Raport za II kwartał 2020

Przedstawiamy Państwu raport z wyników Legimi S.A. oraz grupy kapitałowej za II kwartał 2020.


Czytaj więcej
Małaczyński, 2020-06-29

Raport za I kwartał 2020

Przedstawiamy Państwu raport finansowy za pierwszy kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2020-06-10

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.07.2020 r. w siedzibie spółki

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Zarząd LEGIMI spółka akcyjna w Poznaniu, adres rejestrowy: ul. Obornicka 330, 60-689

Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000707323, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 oraz 4021 oraz

art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie celem

podjęcia m.in. uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2019 oraz

zmian w statucie Spółki.

Ogólna liczba akcji LEGIMI S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.415.996 akcji i odpowiada im

1.415.996 głosów.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

ORAZ UCHWAŁY PLANOWANE DO PODJĘCIA

Zarząd LEGIMI S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie za rok obrotowy 2019 na dzień

13 lipca 2020 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Obornicka 330, 60-

689 Poznań.

 

Czytaj więcej
Małaczyński, 2020-06-10

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 z opinią biegłego rewidenta

Przedstawiamy Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2020-01-31

Ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii Y

Zarząd Spółki przekazuje informację o skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń dla obligacji serii Y.

Czytaj więcej
Frukacz, 2019-08-05

Raport półroczny spółki Legimi S.A.

Przedstawiamy raport półroczny spółki za 1H 2019.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2019-06-13

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.07.2019 r. w siedzibie spółki

Zarząd LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000707323,  której  akta  rejestrowe 

przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 KSH i art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie  art.  402 1 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10  lipca 2019  roku,  na  godz.  10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Obornickiej 330 w Poznaniu. Dzień rejestracji uczestników w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 24 czerwca 2019 r. (tzw. record date).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[email protected]

Adres strony internetowej Spółki:

www.legimi.pl

Nr tel.: + 48 22307 65 40

Czytaj więcej
Małaczyński, 2019-06-03

Raport roczny Legimi S.A. za rok 2018

Przedstawiamy Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2018-09-18

Raport półroczny spółki Legimi S.A.

Przedstawiamy raport półroczny spółki za 1H 2018.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2018-06-12

Rejestracja Legimi jako Emitenta w KDPW

Legimi S.A. w związku z rejestracją obligacji serii J w ASO Catalyst, otrzymało status Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2018-05-28

Sprawozdanie Finansowe Legimi S.A. za rok 2017

Zarząd Legimi S.A. publikuje 

- Sprawozdanie Finansowe za rok 2017

- Sprawozdanie Zarządu za rok 2017

- Raport z badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta

Czytaj więcej
Małaczyński, 2018-05-28

Zwołanie ZWZA - teksty uchwał

Zarząd Legimi S.A. podaje do wiadomości teksty uchwał oraz projekt pełnomocnictwa zgodnie z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, planowanego na 20.06.2018. 

Czytaj więcej
Małaczyński, 2017-10-06

Informacja Emitenta Obligacji

Informacja na temat przedterminowego wykupu obligacji

Czytaj więcej
Małaczyński, 2017-09-25

Sukces publicznej oferty obligacji serii J

W dniu 25 września 2017 r. zakończyliśmy z sukcesem publiczną ofertę obligacji serii J. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane dla inwestorów 3 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,00 mln zł. Łączna wartość zapisów złożonych inwestorów wyniosła 3,126 mln zł, co oznacza nadsubskypcję w wysokości 4,2%. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacje serii J zostały przyznane 161 inwestorom w dniu 25 września 2017 r. Oprocentowanie Obligacji serii J są obligacjami 24-miesięczymi, oprocentowanymi w skali roku na poziomie 9,0 %, kuponem płatnym kwartalnie, z terminem wykupu w dniu 25 września 2019 r. Obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst.Oferującym obligacje serii J w ofercie publicznej był Polski Dom Maklerski S.A.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2017-07-05

Informacja Emitenta Obligacji

Informacja na temat wykupu przedterminowego Obligacji

Czytaj więcej
Małaczyński, 2017-04-06

Informacja Emitenta Obligacji

Informacja na temat wykupu przedterminowego Obligacji

Czytaj więcej
Małaczyński, 2017-03-31

Informacja Emitenta Obligacji

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2017-01-06

Informacja Emitenta Obligacji

Informacja w sprawie amortyzacji obligacji serii B i C

Czytaj więcej
Małaczyński, 2016-10-06

Informacja Emitenta Obligacji

Informacja w sprawie amortyzacji obligacji serii B i C

Czytaj więcej
Małaczyński, 2016-09-14

Informacja Emitenta Obligacji

Wypowiedzenie umowy na prowadzenie ewidencji Obligacji Serii B i C

Czytaj więcej
Frukacz, 2016-08-16

Zapytanie ofertowe 01/07/2016 - wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wykonanie usług programistycznych polegających na dostarczeniu/wytworzeniu określonych wartości (Modułów i Aplikacji) w związku z planowaną realizacją projektu Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Legimi poprzez wdrożenie nowej i udoskonalonej usługi cyfrowej.

Czytaj więcej
Małaczyński, 2016-07-06

Informacja Emitenta Obligacji

Informacja w sprawie amortyzacji obligacji serii B i C

Czytaj więcej
Frukacz, 2016-07-04

Zapytanie ofertowe 01/07/2016

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru wykonawcy usług programistycznych polegających na dostarczeniu/wytworzeniu określonych wartości (Modułów i Aplikacji) w  związku z planowaną realizacją projektu Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Legimi poprzez wdrożenie nowej i udoskonalonej usługi cyfrowej.

Czytaj więcej
2016-04-06

Informacja Emitenta Obligacji

Informacja Emitenta Obligacji

Czytaj więcej
Małaczyński, 2016-03-31

Informacja Emitenta Obligacji

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015.

Czytaj więcej
2016-01-13

Informacja Emitenta Obligacji

2015-12-01

Obligacje Legimi dostępne w ofercie publicznej

Legimi, pierwsza na świecie firma oferująca czytnik ebooków za 1 zł w połączeniu z abonamentem na dostęp do bazy ponad 12.000 tytułów, inauguruje publiczną ofertę obligacji. Emisja, następująca po zakończonej kilka miesięcy temu sukcesem ofercie prywatnej, ma na celu zwiększenie dynamiki rozwoju innowacyjnej usługi, a także ekspansję zagraniczną.

Czytaj więcej
2014-07-17

Amazon z abonamentem bez limitu. Półtora roku po Polakach.

Amazon, największy ze światowych gigantów e-commerce, przyzwyczaił do kreowania nowych trendów. Tym razem wszystko wskazuje na to, że Jeff Bezos postanowił zaadaptować doskonale już znaną usługę, dostarczaną m.in. przez poznańską księgarnię Legimi. Chodzi o czytanie bez limitu w abonamencie. 

Czytaj więcej
2014-05-30

Kultura na widoku, Legimi na widoku

29 maja 2014 roku ruszył ogólnopolski projekt Kultura Na Widoku realizowany przez Fundację Legalna Kultura, którego celem jest promocja legalnych źródeł kultury oraz uczczenie rocznicy 25 lecia Wolności. Na specjalnych regałach ustawionych w największych miastach w Polsce, zdigitalizowana podziemna twórczość z czasów „Solidarności” spotyka się z kulturą współczesną w cyfrowej rzeczywistości. I jest dostępna za darmo, albo w bardzo atrakcyjnych cenach dla wszystkich odbiorców korzystających z urządzeń mobilnych. Do pobrania jest ponad 600 tytułów zdigitalizowanych książek (wśród nich ebooki z Legimi), filmów, gier i utworów muzycznych. Na jednym z regałów, zatytułowanym „Wolność nie ma granic” można znaleźć dokumenty z czasów „Solidarności” wydane w podziemiu w latach 1976 – 1989. Projekt Kultura Na Widoku został wyróżniony Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Czytaj więcej
2014-03-20

Legimi Firmą Roku w świecie mediów

Legimi, pierwsza polska księgarnia oferująca subskrypcyjny dostęp do ebooków otrzymała tytuł Firmy Roku oraz statuetkę Kryształowej Anteny w prestiżowym konkursie Złotych i Kryształowych Anten Świata Komunikacji i Mediów. 

Czytaj więcej
2013-12-05

Kolejny krok w rozwoju ebooków w abonamencie

Rok po premierze przełomowej usługi Czytaj bez limitu, umożliwiającej nieograniczony dostęp do ebooków w ramach abonamentu, księgarnia Legimi prezentuje jej nową, rozszerzoną odsłonę.  Usługa staje się dostępna dla posiadaczy e-czytników, a nowe pakiety ofertowe stworzone zostały tak, by bardziej zachęcić sporadycznie lub w ogóle nieczytających.

Czytaj więcej
2013-11-21

Ebooki bez limitu od Play i Legimi

Udostępniona dziś Czytelnia w Play by Legimi to nie tylko kolejna usługa dodatkowa dla abonentów Play, ale być może najważniejsze wydarzenie na rynku ebooków w tym roku. Po raz pierwszy z subskrypcyjnego dostępu do cyfrowych książek skorzystają również posiadacze e-czytników.

Czytaj więcej
2013-01-17

Tysiące ebooków na iPhone'a za 9 zł miesięcznie od Legimi

Kilka tygodniu po udostępnieniu użytkownikom iPadów ponad 2000 ebooków w usłudze Czytaj bez limitu Legimi wyznacza kolejny standard na rynku cyfrowych książek. Dzięki opublikowanej dziś aplikacji na iPhone'a posiadacze tych urządzeń mogą czytać bez ograniczeń za jedyne 9 zł miesięcznie.

Czytaj więcej
2013-01-08

Legimi i Drzewo Babel wspólnie dla WOŚP

W najbliższą niedzielę odbędzie się XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz można natomiast licytować unikatowy egzemplarz ebooka Alchemik z autografem autora. W ten sposób internetowa księgarnia Legimi, dostawca usługi Czytaj bez limitu i wydawnictwo Drzewo Babel, od lat publikujące książki Paulo Coelho, przyłączają się do orkiestrowego grania.

Czytaj więcej
2012-12-13

Czytanie bez limitu z Legimi znów dostępne

Po kilku tygodniach przerwy poznańska firma Legimi udostępniła dziś ponownie usługę Czytaj bez limitu. Wykupując miesięczny abonament w cenie 19 zł użytkownicy iPadów zyskują dostęp do ponad 2 tys. ebooków. Czytelnicy mają możliwość skorzystania z tygodniowego darmowego okresu próbnego.

Czytaj więcej
2012-11-16

Legimi zatrzęsło polskim rynkiem ebooków

Od wtorku polski rynek książki zdominowany został przez dyskusję na temat usługi Czytaj bez limitu, udostępnionej przez poznańską księgarnię z ebookami Legimi.com. Mimo ogromnego zainteresowania klientów, m.in. ze względu na liczne nieprawdziwe informacje krążące w branży, sprzedaż książek w nowym modelu została wstrzymana.

Czytaj więcej
2012-11-15

Co dalej z Czytaniem bez limitu? List otwarty

Szanowni Państwo, 13 listopada Legimi wprowadziło na rynek przełomową w skali międzynarodowej usługę „Czytaj bez limitu”. Reakcje czytelników na zaproponowany dostęp do tysięcy tytułów w ramach niskiego, miesięcznego abonamentu były niezwykle entuzjastyczne. W ciągu niespełna doby zarejestrowało się około 1000 osób, które zamówiły usługę, chociaż oferta kierowana była wyłącznie do użytkowników iPada.

Czytaj więcej
2012-11-13

Ebooki bez limitu od Legimi

Poznańska firma Legimi, dostawca innowacyjnych rozwiązań dla rynku ebooków udostępniła usługę Czytaj bez limitu, pozwalającą na pobieranie dowolnej liczby tytułów w ramach niskiej, miesięcznej opłaty. W celu przetestowania produktu można skorzystać z bezpłatnego tygodniowego okresu próbnego. W pierwszej kolejności z możliwości czytania bez limitu skorzystają posiadacze iPadów.

Czytaj więcej
2012-10-23

Pimp miPad, czyli czytaj za darmo z Legimi

Wielu użytkowników urządzeń firmy Apple z niecierpliwością czeka na wieczorną konferencję, na której, jeśli wierzyć domysłom, pokazany zostanie iPad mini. Tymczasem poznańska firma Legimi już wkrótce umożliwi wszystkim posiadaczom iPadów przeczytanie dowolnego ebooka za darmo.

Czytaj więcej
2012-10-01

Portugalczycy i Czesi z polskimi zabezpieczeniami ebooków

Poznańska firma Legimi, dostawca innowacyjnych technologii dla branży cyfrowych publikacji, podpisała pierwsze umowy z zagranicznymi kontrahentami. Już za kilka tygodni opracowane przez Legimi zabezpieczenia ebooków, wykorzystujące technologię znaku wodnego, będą wdrożone przez wiodące firmy na rynkach czeskim i portugalskim.

Czytaj więcej
2012-07-27

Czytanie na Windows Phone jeszcze wygodniejsze

Poznańska firma Legimi, twórca jedynej polskiej aplikacji do czytania książek na Windows Phone 7, udostępniła jej nową wersję. Udoskonalono przede wszystkim kluczowy z punktu widzenia klientów moduł czytania.

Czytaj więcej
2012-07-16

Kto czyta z Legimi?

Poznańska firma Legimi, jako jedyna na polskim rynku dostarczająca usługę czytania w chmurze dla systemów operacyjnych iOS, Android, Windows Phone i PC, po po raz kolejny organizuje konkurs dla swoich fanów na Facebooku. Aby wygrać tablet Dante lub doładowanie konta Legimi wystarczy wykazać się wiedzą i... refleksem.

Czytaj więcej
2012-05-21

Legimi dołącza do sieci dystrybucji Virtualo – firmy łączą siły

Rozpoczął się kolejny etap współpracy czołowych polskich firm, działających w branży publikacji cyfrowych. Klienci księgarni Legimi.com mogą już zamawiać tysiące tytułów dostarczanych przez Virtualo, największego dystrybutora ebooków w Polsce. Współpraca jest obustronna, gdyż od kilku miesięcy Virtualo zabezpiecza pliki znakiem wodnym dostarczanym przez Legimi.

Czytaj więcej
2012-04-24

Dante wyprzedany w kilka dni

W niespełna tydzień sprzedano wszystkie sztuki dystrybuowanego przez poznańską firmę Legimi tabletu Dante. Urządzenie dedykowane jest czytelnikom e-książek, wyposażono je w system operacyjny Android najnowszej generacji. Od poniedziałku trwa przedsprzedaż kolejnej partii. Nie zmieniła się cena tabletu i wynosi wciąż 399 zł.

Czytaj więcej
2012-04-03

Tablet Dante z Androidem 4.0 od Legimi

W połowie kwietnia do sprzedaży trafi dystrybuowany przez poznańską firmę Legimi tablet Dante. Urządzenie, wyposażone w system operacyjny Android 4.0 i siedmiocalowy ekran pojemnościowy kosztować będzie 399 zł. Już dziś natomiast rozpoczyna się konkurs, w którym do wygrania jest 5 tabletów Dante.

Czytaj więcej
2011-10-17

Legimi na Targach Książki we Frankfurcie

W dniach 11 – 12 października Legimi miało przyjemność uczestniczyć najpierw w kolejnej edycji konferencji Tools of Change, a dzień później w największych na świecie Targach Książki we Frankfurcie.

Czytaj więcej
2011-02-24

Legimi wprowadza Cloud Reading

Dzięki platformie Legimi elektroniczne książki, czasopisma i e-wydania popularnych blogów można od dziś czytać na różnych urządzeniach mobilnych, zsynchronizowanych ze sobą w tzw. „chmurze”. Aplikacja Legimi zapamiętuje na której stronie e-czytelnik zakończył czytanie na iPhone, by umożliwić otwarcie ebooka na tej samej stronie np. na e-czytniku czy komputerze. Wirtualna półka z książkami w Polsce to zupełna nowość.

Czytaj więcej
2011-01-26

Legimi na TOCCON 2011 w Nowym Jorku

Legimi zostało zakwalifikowane do udziału w międzynarodowej prezentacji młodych firm z branży wydawniczej podczas konferencji O'Reilly Tools of change for Publishing Startup Showcase.

Czytaj więcej
2010-11-04

14. Targi Książki w Krakowie

Zapraszamy na spotkanie na 14. Targach Książki w Krakowie, gdzie w Salonie Nowych Mediów przy stoisku F22 zademonstrujemy Państwu platformę Legimi w działaniu.

Czytaj więcej
2010-09-29

Blogi do czytania nie tylko w Internecie

Legimi - jako pierwsza e-księgarnia w Europie, a druga na świecie (po Amazon Kindle) - już w tym tygodniu uruchamia bezpłatną usługę dostarczania treści blogów na e-czytniki w ramach swojej platformy.

Czytaj więcej
2010-09-15

Korzystniejsza oferta dla polskich fanów e-książek dzięki Legimi

Legimi obniżyło cenę e-czytnika Onyx Boox 60E o 300 złotych oraz wprowadziło możliwość darmowego pobierania lektur szkolnych w formie e-booków.

Czytaj więcej
2010-09-01

Darmowe e-lektury szkolne dostępne w Legimi

Wraz z początkiem roku szkolnego Legimi wprowadziło możliwość darmowego pobrania e-booków – najpopularniejszych lektur szkolnych.

Czytaj więcej
2010-06-22

Rewolucja w komunikacji - Seminarium z udziałem Legimi

XV seminarium z cyklu Rewolucja w komunikacji, którego organizatorem jest portal Gazeta.pl i Fundacja Internet PR.pl odbędzie się 22.06 w siedzibie Gazety.pl w godz. 10-15.30 (wstęp wolny).

Czytaj więcej
2010-05-11

Zacznij zarabiać na e-bookach - prezentacja dla wydawców

13 maja 2010 roku rozpoczynają się Warszawskie Targi Książki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wydarzenie to jest okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń. Debiut produktu Legimi na rynku konsumenckim planowany jest na 25 czerwca br., ale już dziś zapraszamy Państwa do współpracy biznesowej w zakresie sprzedaży treści poprzez specjalistyczny sklep z e-bookami Legimi.com. Jego demonstracja odbędzie się po raz pierwszy na nadchodzących Warszawskich Targach Książki, 14 maja 2010 podczas spotkania o godzinie 15.00 w Sali Mickiewicza. Prezentację pt. „Zacznij zarabiać na e-bookach” poprowadzi Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi Sp. z o.o.

Czytaj więcej
2010-02-11

Projekt NewsBox na TOCCON 2010 w Nowym Jorku

Koncepcja aplikacji NewsBox, umożliwiającej dostęp do bieżących artykułów z prasy i Internetu, zostanie zaprezentowana 25 lutego podczas międzynarodowej konferencji Tools of Change 2010 w Nowym Jorku. Technologia Legimi wzbudziła zainteresowanie komitetu organizacyjnego pod patronatem Tima O'Reilly'ego z uwagi na otwartość oraz możliwość dystrybucji nie tylko zabezpieczonych książek, ale i czasopism. NewsBox to krok w kierunku inteligentnej, spersonalizowanej gazety, w której artykuły zostaną dobrane tematycznie na podstawie preferencji użytkownika przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej
2010-02-10

Legimi wykorzystywane podczas warsztatów Synkreo

System dostarczania treści na e-czytniki Legimi wykorzystany został podczas warsztatów Synkreo – synergia i kreacja w biznesie, adresowanych do osób przygotowujących się do uruchomienia własnego e-biznesu. Dwadzieścia uczestniczek i uczestników otrzymało materiały edukacyjne na swój e-czytnik poprzez bezprzewodową sieć WiFi w wybranym przez prowadzącego momencie w trakcie spotkania. Był to pierwszy warsztat w Polsce wykorzystujący e-czytniki jako narzędzia wspierające tzw. mobile learning.

Czytaj więcej
2009-11-16

Katalog publikacji uruchomiony

W poprzednim tygodniu uruchomiony został katalog internetowy Legimi, wraz z którym w wyniku współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska w ramach projektu biblioteki internetowej Wolne Lektury udostępniamy Państwu poprzez naszą platformę darmowy zbiór około 800 lektur szkolnych. Są to pozycje zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Tym samym posiadając e-czytnik wspierany przez Legimi, ciężki tornister z książkami dziecka można zamienić na wygodne i lekkie urządzenie.

Czytaj więcej
2009-11-16

Po Targach Książki w Krakowie

Dziękujemy za liczne odwiedziny naszego stoiska na Targach Książki w Krakowie. Podczas wielu wartościowych dyskusji zarówno z wydawcami jak i czytelnikami dowiedzieliśmy się jeszcze więcej na temat Państwa oczekiwań i utwierdziliśmy się w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek - platformy otwartej, interaktywnej, wykorzystującej najnowsze e-czytniki z łączem bezprzewodowym. Wierzymy, że udało nam się pokazać, jak łatwo już teraz zaistnieć z Legimi na e-papierze, tym samym docierając do nowej grupy e-czytelników.

Czytaj więcej
2009-11-04

Zaproszenie na Targi Książki w Krakowie

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr B18 podczas Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach 5-8.11. Podczas seminarium, które odbędzie się w piątek, 6.11 o godz. 16 w sali seminaryjnej nr 1 zaprezentujemy po raz pierwszy możliwości platformy Legimi, jakie oferuje czytelnikom i wydawcom.

Czytaj więcej
2009-05-26

Relacja wideo z TechShow

Dziękujemy tym z Państwa, z którymi mieliśmy okazję podyskutować podczas TechShow 12.05. w Hotelu Sheraton w Poznaniu. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji ze spotkania.

Czytaj więcej
2009-05-12

Prezentacja Legimi na konferencji TechShow

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w TechShow, spotkaniu profesjonalistów i pasjonatów technologii, które odbędzie się 12 maja w hotelu Sheraton w Poznaniu. Przedstawiciele Legimi zaprezentują podczas niego po raz pierwszy autorską koncepcję platformy dostarczania treści na e-czytniki.

Czytaj więcej